RIWA

เหรียญที่มีหนังสือขาวจริงที่มีเศรษฐกิจจริง

จนถึงขณะนี้ สมุดปกขาวของเหรียญอื่น ๆ ถูกเขียนด้วยกระดาษธรรมดา มันเป็นแค่กระดาษขาวๆ "RIWA" เป็นอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นเหรียญที่มีสมุดปกขาวจริงที่เชื่อถือได้ค่ะ

what

'ตัวจริง'สมุดปกขาวคือ?

แตกต่างจากหนังสือขาวธรรมดา ๆ เช่นคู่มือการลงทุนประเภทหนึ่ง หนังสือขาวที่มีเศรษฐกิจจริงที่ใช้จริงเรียกว่าหนังสือขาวจริง

riwa

ลองไปกับเหรียญแบรนด์เนม 'RIWA' ที่มีสมุดปกขาวของจริงของ Recycle to earn นะคะ